Zumbie Blocky Land

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những thây ma đang ở đây để khủng bố thành phố và bạn phải giết chúng trong nhiều trò chơi này bức ảnh. Chụp rất nhiều vũ khí khác nhau để làm như vậy.