Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Những thây ma đang ở đây để khủng bố thành phố và bạn phải giết chúng trong nhiều trò chơi này bức ảnh. Chụp rất nhiều vũ khí khác nhau để làm như vậy. pacogames