Zop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một bảng đầy đủ các chấm màu và một phút để tham gia càng nhiều dòng càng tốt. Tất nhiên, chỉ những người có chung màu sắc và chỉ di chuyển từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Bao nhiêu bạn sẽ kết nối trước khi hết thời gian? Tự kiểm tra