Zoo Feeder

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những con hà mã của vườn thú này đang đói và khẩn cấp cho chúng ăn một cách hiệu quả. Thu thập tất cả các quả dưa được sắp xếp trên sàn catwalk và ném trực tiếp vào cổ họng của bạn. Bạn càng quản lý để nhóm, điểm số và sự hài lòng của động vật càng cao.