Zoo Boom

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong bảng này bạn có một danh sách dài các động vật. Nhiệm vụ của bạn là bùng nổ với tiếng "bùm" lớn đúng mức mà cùng một trò chơi nói với bạn. Trong đó, bạn sẽ phải đi đến những nhóm trong đó hai hoặc nhiều người trong số họ chia sẻ chủng tộc, màu sắc và tín ngưỡng.