Zombie Survival

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sống sót qua cuộc tấn công zombie tìm kiếm người sống sót khác và cố gắng để tiêu diệt tất cả các zombies bạn có thể để cố gắng thoát khỏi thành phố.