Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Với thanh kiếm hoặc nơ, nhiệm vụ của bạn là để tiêu diệt số lượng lớn nhất của zombie. Nếu bạn thấy mình được bao quanh bởi undead, kích hoạt chế độ và rap Berserk tàn sát trong chuyển động chậm.