Zombies vs Berserk

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với thanh kiếm hoặc nơ, nhiệm vụ của bạn là để tiêu diệt số lượng lớn nhất của zombie. Nếu bạn thấy mình được bao quanh bởi undead, kích hoạt chế độ và rap Berserk tàn sát trong chuyển động chậm.