Zombies Night

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ bản thân khỏi bị tấn công bởi zombie đáng sợ. Bạn có một khẩu súng để ngăn chặn chúng. Và nếu tình trạng này là tuyệt vọng, bạn có thể sử dụng một Granada hiệu quả.