Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bảo vệ bản thân khỏi bị tấn công bởi zombie đáng sợ. Bạn có một khẩu súng để ngăn chặn chúng. Và nếu tình trạng này là tuyệt vọng, bạn có thể sử dụng một Granada hiệu quả.