Zombie Siege Outbreak

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt mình đằng sau các chướng ngại vật, tải vũ khí của bạn tốt và chờ đợi sự xuất hiện của cuộc xâm lược zombie để giết hết bọn chúng. Càng tiêu diệt các undead, những điểm khác và năng lực hơn để mở rộng và nâng kho vũ khí chết người của mình.