Zombie Reborn

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thành phố này đang trong tình trạng hỗn loạn vì sự undead. Bạn phải đi qua các đường phố và chống lại các hàm đang cồn cào của zombie bắn chúng tất cả cho đến khi bạn ngừng di chuyển.