Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Thành phố này đang trong tình trạng hỗn loạn vì sự undead. Bạn phải đi qua các đường phố và chống lại các hàm đang cồn cào của zombie bắn chúng tất cả cho đến khi bạn ngừng di chuyển.