Zombie Pop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt mình trong làn da của chàng cao bồi này bị ám ảnh với tàn sát zombie sống trong một mỏ. Đối với điều này, bạn phải tham gia cùng họ bởi sự xuất hiện và màu sắc, nhưng vội vàng hoặc lấp đầy toàn bộ màn hình. Hy vọng rằng bạn sẽ có ít chất nổ theo ý của bạn với triệt để chấm dứt "đặt trước quá nhiều".