Zombie Pool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi bi có một số ít các đãi và nó luôn luôn là một trò chơi rất thú vị. Nhưng trong trường hợp này, tất cả tăng vì bạn trước một bầu không khí hồ bơi zombie, nơi taco là một cánh tay của con người, túi đầy nôn mửa và vải anda chock đầy thối. Các quy tắc, tuy nhiên, vẫn như cũ như mọi khi.