Zombie Pacman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trao đổi Pacman cho một người dũng cảm. Để những bóng ma màu sắc của thây ma đói. Và để những quả bóng vàng cho tiền. Kết quả là phiên bản Pacman này trong đó bạn phải đi du lịch trên đường phố của một thị trấn để thu tiền. Chỉ khi bạn tìm thấy một chiếc rìu, zombie sẽ chuyển sang màu xanh và bạn có thể giết chúng.