Zombie Mission

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là ngăn chặn cuộc xâm lược của zombie bằng cách sửa chữa các khiếm khuyết trong phòng thí nghiệm. Thu thập các đĩa mềm cần thiết, giải cứu nhân viên và trên hết là đánh bại xác sống bằng sức mạnh của vũ khí của bạn và trên hết là sự khéo léo của bạn. Ingenio này mà bạn sẽ phải chia sẻ với bạn đồng hành của mình trong cuộc phiêu lưu.