Zombie Madness

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kỷ niệm Halloween bằng cách quản lý một thây ma có nhiệm vụ lây nhiễm cho càng nhiều người càng tốt và chạy trốn đến các khu vực an toàn trước khi hết thời gian.