Zombie Killing Spree

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thế giới là đầy đủ của zombies và ai đó phải giải quyết lau chúng ra khỏi mặt đất. Đó là nhiệm vụ của bạn, bắn undead cho đến khi có không phải là một. tiêu diệt vài chi tiết, vũ khí tốt hơn và bạn sẽ có những lợi ích.