Zombie Invasion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó giúp những người sống sót thoát khỏi sự tấn công của zombie, sẽ ngày càng trở nên nhanh hơn, do đó bạn phải rất có năng lực để giết chúng.