Zombie Hazard

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người chết sống đã thực hiện trên thế giới. Vâng, một lần nữa. Và tùy thuộc vào bạn để đảm nhận vai trò của người sống sót duy nhất với một sứ mệnh rõ ràng: Để hỗ trợ các cuộc xâm lược zombie như tốt nhất mà bạn có thể và treo tàn sát số lượng lớn nhất có thể của xác chết hồi sinh.