Zombie Harvester Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó đến thời gian để cắt. Nhưng để gặt hái zombie. Lấy máy cắt và cống hiến bản thân để băm undead. Các tiêu diệt hơn, tiền nhiều hơn và khả năng để cải thiện đội bóng của bạn. Nhưng hãy cẩn thận tàn phá quá nhiều cùng một lúc hoặc các máy cắt có thể trở nên không sử dụng được.