Zombie Disaster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhờ có sự lựa chọn nhiều người bạn có thể trở thành một zombie và sử dụng bàn tay của bạn như là vũ khí duy nhất. Lấy những người lính đã muốn giết bạn và cắt chúng không thương tiếc.