Zombie Cows From Hell

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khi bò đã đến. bệnh bò điên. Những con bò zombie!. Họ rời khỏi hang hốc của họ đã sẵn sàng để nuốt não của bạn và bạn phải ngăn chặn chúng với một vồ. Những con bò Bạn càng đánh, càng có nhiều điểm và chiến thắng lớn hơn.