Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một đám zombie tiếp cận. Nhiệm vụ của bạn là làm cho thái mỏng thịt như nếu bạn lái xe một con dao nhọn. Đừng để thậm chí một và tích lũy tiền tối đa mà bạn có thể.