Zombie Brainslash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một đám zombie tiếp cận. Nhiệm vụ của bạn là làm cho thái mỏng thịt như nếu bạn lái xe một con dao nhọn. Đừng để thậm chí một và tích lũy tiền tối đa mà bạn có thể.