Zombie Attack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Leo lên mặt sau của một chiếc xe, chạy trốn khỏi cuộc xâm lược zombie. Nhưng không chỉ thoát khỏi, cũng có hành động trên chụp vấn đề tại họ không ngừng. Cố gắng để nhắm tốt và đừng để bất cứ sống chết tiệt chết có được quá gần với xe của bạn.