Zig Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển dòng phát triển chỉ cần chạm vào màn hình và tránh đâm vào dự và các bức tường Trong khi thu thập các ngôi sao. Dòng chỉ di chuyển theo đường chéo hình dạng ngoằn ngoèo, mà sẽ kiểm tra kỹ năng và sự kiên nhẫn của bạn.