ZBall 5 Mountain Edition

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một phiên bản mới của trò chơi bóng, trong đó bạn phải quản lý để đi xuống con đường mà không rơi vào khoảng không và nhận được tất cả các đối tượng mà bạn tìm thấy.