Zball 4 Halloween

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển phù thủy bay với chổi của mình để không để lại đường trong khi thu thập tất cả các loại của các đối tượng đáng sợ bia mộ nghĩa trang, tay zombie và nhiều hơn nữa.