Zball 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thể hiện kỹ năng và tốc độ của bạn để hướng dẫn bóng xuống đường tránh chướng ngại vật hoặc rơi vào khoảng không. Cạnh tranh với một người bạn hoặc đối với những người dùng khác để có được những kỷ lục.