Zap Aliens!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cuộc xâm lăng rơi xuống từ bầu trời tối dưới dạng một số ít sao Hỏa và phi hành gia xấu xa xấu. Bạn sẽ phải đẩy lùi cô bằng cách bắn súng laser của bạn chống lại tất cả chúng. Tránh rằng họ đất trên mặt đất và thu thập các điểm tổ chức một escabechina ngoài trái đất mọng nước.