Yummy Taco

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị một số ngon taco cho khách hàng của bạn bằng cách đặt các thành phần họ yêu cầu. Mỗi lần nó sẽ làm phức tạp thêm các trò chơi bởi vì bạn sẽ có nhiều thành phần và nước sốt.