Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Chuẩn bị một số ngon taco cho khách hàng của bạn bằng cách đặt các thành phần họ yêu cầu. Mỗi lần nó sẽ làm phức tạp thêm các trò chơi bởi vì bạn sẽ có nhiều thành phần và nước sốt.