Yukon Solitaire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một thời gian vui vẻ với trò chơi bài cổ điển này, solitaire. Mục tiêu của bạn là để loại bỏ tất cả các thẻ sắp xếp trên màn hình bằng cách đặt chúng từ cao nhất đến thấp nhất hoặc ngược lại.