Youtubers Psycho Fan

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

quạt không có đầu óc đã bắt cóc người dùng YouTube nổi tiếng nhất và dành nhiều thời gian đánh chúng không ngừng, Hãy ghen tị cho chúng ta!. Các đồ ngọt hơn tích lũy thêm tiền để thay đổi thanh nhiều hơn nữa cùn.