Yellow Lines

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt tất cả các đường màu vàng bằng cách sử dụng quả bóng. Khi trò chơi tiếp diễn, nhiệm vụ sẽ phức tạp và bạn sẽ phải sử dụng tất cả trí thông minh của mình để biết bóng sẽ nảy ở đâu và như thế nào để đạt được mục tiêu của bạn.