Yellow and Pink

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để đảm bảo rằng tất cả các cá thể màu vàng có thể thoát qua cửa màu vàng, bạn phải tiêu diệt những người có màu đỏ. Nhưng chỉ có một cách để làm điều đó, sử dụng sự khéo léo để kết hợp các chuyển động của nhau, xảy ra đồng bộ. Mỗi bài kiểm tra được thông qua sẽ được theo sau bởi một bài kiểm tra phức tạp hơn nhiều.