Year Round Fashionista Gigi Hadid

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gigi Hadid được áp dụng và rất quan tâm đến ngoại hình của cô ấy, rằng cô ấy có một lịch, trong đó cô ấy viết xuống quần áo và phụ kiện mà cô ấy sẽ mặc mỗi tháng trong một năm. Đương nhiên đối với từng trường hợp, nó sẽ tính đến việc cử hành đặc trưng của thời điểm này là gì, ngoài việc trở nên xinh đẹp, hiện đại.