Year Round Fashionista Barbie

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie là một cô gái rất áp dụng và quan tâm đến ngoại hình của cô, rằng cô có một lịch, trong đó cô viết xuống quần áo và phụ kiện mà cô sẽ mặc mỗi tháng trong cả năm. Đương nhiên đối với từng trường hợp, nó sẽ tính đến việc cử hành đặc trưng của thời điểm này là gì, ngoài việc trở nên xinh đẹp, hiện đại.