Y8 Racing Thunder

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào những chiếc xe nhanh đua thú vị kiểm soát như tốc độ của ánh sáng. Nếu bạn cần một sự thúc đẩy, bạn có thể kích hoạt turbo. Và bạn có tùy chọn nhiều nếu bạn đang tìm kiếm thêm tính hiện thực và hồi hộp.