Xhapes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi thoải mái này, bạn có toàn bộ thời gian trên thế giới để xây dựng một loạt các câu đố dựa trên các hình hình học. Và đừng hy vọng, bởi vì nó sẽ không dễ dàng. Khi bạn tiến bộ, số lượng các mảnh có sẵn sẽ ngày càng nhiều, và nó sẽ có giá gấp đôi để phù hợp với chúng trong bảng tương ứng.