Wrong Turn

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang bước vào một số hang động, trong đó bạn phải thu thập tiền xu trong khi tránh nguy hiểm khủng khiếp như gai nhổ đất, quái vật lửa thở và sên xanh không nhổ bất cứ điều gì nhưng là chết người. Loại bỏ mọi người bằng cách đi theo con đường chính xác và tránh rẽ sai.