Wrestle Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai đô vật đấu vật được dán vào nhau bằng tay. Mục đích là để cung cấp cho nhiều vòng như cần thiết để có được đầu của đối thủ để kết thúc lên chống lại bất kỳ đối tượng cùn, sàn nhà hoặc trần nhà. Bạn có thể chơi với máy, bạn bè hoặc thông qua tùy chọn nhiều người chơi.