Wothan The Barbarian

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Wothan, Barbarian yêu thích của bạn, với sự tham gia một chuyến bay khác. Trong trường hợp này, xuống. Bạn sẽ phải nhảy từ nền tảng đến nền tảng chạy trốn một gai kim loại đầy đủ các phương pháp không thể ngăn cản phía trần nhà. Cuối cùng bạn có một boong để giúp trong sự sụp đổ. Wothan Viva!.