Wothan Escape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người anh hùng trong thần thoại Wothan muốn thoát khỏi tế bào của mình, mà phải đi làn phòng đầy đủ các bẫy và tránh chúng nhảy và đem lại tự do hoàn toàn để tăng hoạt động không thể ngăn cản anh. Để không làm tất cả mọi thứ nên ảm đạm, bạn cũng sẽ tìm thấy đồng tiền vàng đã sẵn sàng để bị mắc kẹt và lũy kế.