Wormzilla

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Wormzilla là hỗn hợp của Godzilla với một con sâu. Họ chia sẻ xấu xí, voracity và ornery. Nói điều đó cho những người lính đã chiến đấu, người không làm gì cả nhưng bị thương vong. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận không để có được quá nhiều đạn hoặc vui vẻ sẽ kết thúc. Di chuyển ngầm và tấn công khi bạn ít mong đợi nó.