Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Wormzilla là hỗn hợp của Godzilla với một con sâu. Họ chia sẻ xấu xí, voracity và ornery. Nói điều đó cho những người lính đã chiến đấu, người không làm gì cả nhưng bị thương vong. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận không để có được quá nhiều đạn hoặc vui vẻ sẽ kết thúc. Di chuyển ngầm và tấn công khi bạn ít mong đợi nó.