Worms Zone A Slithery Snake

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cho rắn ăn cho đến khi nó trở thành một con trăn khổng lồ. Nắm bắt các bình thuốc quá, cung cấp cho bạn những khả năng mới và ngăn chặn những kẻ thù lớn nhất của bạn ăn thịt bạn.