Worms.io Multiplayer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một con sâu nhỏ với một tham vọng lớn: Lớn lên để trở thành con sâu vua. Để đạt được điều này, bạn sẽ phải lướt qua kịch bản này nuốt chửng tất cả các chấm màu bạn có thể và, tất nhiên, tất cả các con sâu bạn gặp phải.