Worlds Builder

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý các lực lượng của thiên nhiên để tạo ra sự sống trên Trái đất. Sau đó, bạn có thể tiến hóa con người với các công trình và phát minh mới từ thời kỳ đầu tiên cho đến thời đại vũ trụ.