World Z

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong một thế giới bị nhiễm khuẩn với zombie không thôi thì không đủ để tiêu diệt tất cả, bạn cũng phải học cách tồn tại. Một tìm kiếm cho thực phẩm, nước, thuốc men và nơi trú ẩn. Đó là một cái gì đó bạn phải thực hiện những kịch bản ba chiều và khối. Quản lý. Nhưng đừng lo lắng, rằng liều bắn súng, rìu và hemoglobin không mất nó.