World Trivia 2018

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiến thức của bạn về thế giới xung quanh bạn là gì? Liên quan đến các nước khác, các nền văn hóa khác, các phong tục khác? Đặt chúng vào thử nghiệm trong trò chơi này, nơi bạn sẽ phải xác định những hình ảnh sẽ được sắp ra. Bạn càng đạt tốc độ cao hơn, càng có nhiều điểm và càng có nhiều khả năng yêu cầu trợ giúp khi bạn gặp khó khăn.