Words and Pronouns

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tên miền của bạn của từ và đại từ là gì? Trong trò chơi này, bạn có thể tự kiểm tra các thử thách khác nhau với một điểm chung: Bạn sẽ phải ghép lại các từ và đại từ cho đến khi bạn có được các từ ghép, tiêu đề của các bộ phim nổi tiếng và các cụm từ nổi tiếng để có ý nghĩa tổng thể và tuyệt đối.