Wordoku

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn biết Sudoku. Bạn đã chơi đến kiệt sức và không tạo động lực cho bạn càng nhiều càng tốt trước khi. Vâng đây là Wordoku, một biến thể ban đầu thay vì con số làm việc với chữ cái và chữ. Hãy thử và bạn cho chúng tôi biết làm thế nào nó đi.