Wordle Español

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi lan truyền nhất thời điểm hiện tại bằng tiếng Tây Ban Nha. Đoán từ ẩn trong 6 lần thử, khi bạn nhấn một chữ cái và đúng vị trí nó sẽ xuất hiện màu xanh lá cây, nếu chữ cái không đúng vị trí nó sẽ hiện ra màu vàng. Chúc may mắn, bạn sẽ có một thử thách mới mỗi ngày.