Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn có một số hộp trống và một số ít các chữ cái. Hợp nhất chúng theo những cách khác nhau, bạn sẽ nhận được các từ để điền vào các ô trống. Đặt tất cả sự khéo léo của bạn và xác định các từ cần thiết để có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo, nơi bạn sẽ phải hành động tương tự nhưng với độ khó cao hơn.